00:40
Śląskie granie i śpiewanie (N- napisy dla niesłyszących)
7:20
7:25
Bez Komentarza
7:30
7:48
7:50
Debata Tygodnia Tomasz Głogowski - Grzegorz Gaża
8:05
8:08
10:05
10:08
11:05
11:08
11:30
11:48
11:50
Debata Tygodnia Tomasz Głogowski - Grzegorz Gaża
12:05
12:08
17:00
Koncert Dolnośląski Festiwal Muzyczny
19:00
Minął Tydzień
22:00
Kobiet ze Śląska
23:00
Minął Tydzień
23:55
Śląskie granie i śpiewanie (N-napisy dla niesłyszących)

Większe „czternastki” dla pracowników PGG

„Czternastki” większe o kilkaset złotych. To jedno z uzgodnień zarządu Polskiej Grupy Górniczej i związkowców. W innych kwestiach brak jest porozumienia. Będą negocjacje z mediatorem.

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymają w lutym „czternastkę” większą o kilkaset złotych. Ustalono, że dopłaty do dniówek w wysokości od 18 do 32 zł, które pracownicy kopalń otrzymują na mocy wcześniejszych porozumień, będą włączone do sumy, na podstawie której wyliczana jest nagroda roczna. To jedyny postulat związkowców, co do którego udało się porozumieć podczas dzisiejszych rozmów. W pozostałych kwestiach obie strony nie potrafią dojść do konsensusu.

W dzisiejszych rozmowach uczestniczył Adam Gawęda, wicepremier aktywów państwowych odpowiedzialny za górnictwo oraz przedstawiciele rady nadzorczej PGG. Po podpisaniu protokołu rozbieżności zwiazkowcy opuścili siedzibę zarządu spółki.

W przyszłym tygodniu zarząd PGG oraz związkowcy ustalą mediatora, z udziałem którego będą prowadzone dalsze negocjacje.

Spór o podwyżki dla pracowników kopalń PGG trwa od 20 listopada. Związki zawodowe domagają się podwyżek płac zasadniczych w 2020 roku oraz włączenia tzw. dodatków gwarantowanych do sumy, na podstawie której naliczane będą nagroda barbórkowa i nagroda roczna, tzw. „czternastka”.

W środę, 27 listopada grupa 40 reprezentantów 9 central związkowych weszła do siedziby PGG. Podwyżek dla pracowników chcą: NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Górników w Polsce, MZZ „Kadra”, WZZ „Sierpień’80”, NSZZ „Solidarność’80”, Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, ZZ Jedności Górniczej i ZZ Maszynistów Wyciągowych.

 

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print