0:00
Śląskie granie i śpiewanie (N- napisy dla niesłyszących)
2:00
Muzyka nocą
4:40
Śląska muzyka blisko Ciebie
6:30
Muzyczne perełki - propozycje
7:30
Lasy Państwowe (Audiodeskrypcja)
9:00
Rozbieranie Śląska
9:20
Bobaski i Miś
9:40
10:10
Muzyczne perełki - propozycje
11:10
Śląska muzyka blisko Ciebie
12:00
Koło Gospodyń Wiejskich
12:30
13:00
Lasy Państwowe (Audiodeskrycja)
15:00
Szlagierowo i z humorem
16:00
Muzyczne perełki - propozycje
17:00
Bobaski i Miś
17:30
17:44
17:45
18:05
Flesz
18:08
Pogoda
18:10
Finansowy Hydraulik
18:30
18:44
18:45
19:05
19:08
19:10
Rodzina Treflików
19:30
Finansowy Hydraulik
19:50
Muzyczne perełki propozycje
20:30
20:44
20:45
21:05
21:08
21:30
21:44
21:45
22:05
Flesz
22:08
Pogoda
22:10
Finansowy Hydraulik
22:35
TV Okazje
23:05
23:08
23:10
Muzyczne perełki - propozycje

Informacja o nadawcy

Nadawcą programu Telewizja „TVT” jest
Telewizja TVT Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku.

ul. Rynek 1
44-200 Rybnik 
www.telewizjatvt.pl

Dane kontaktowe:

Telewizja TVT Sp. z o. o.
ul. Rynek 1
44-200 Rybnik
e-mail: biuro@telewizjatvt.pl

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu Telewizji TVT Sp. z o. o.:
Roman Olma – Prezes Zarządu

Wspólnicy Spółki Telewizja TVT Sp. z o. o.
Roman Olma

Beneficjentem rzeczywistym Telewizji TVT Sp. z o.o. ujawnionym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest:
Roman Olma

Wpis Telewizji TVT Sp. z o. o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https:/crbr.podatki.gov.pl

Dostarczane przez Telewizję TVT Sp. z o. o. usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma:

  1. Telewizja „TVT”

  2. Portal Telewizja TVT