0:40
Śląskie granie i śpiewanie (N-napisy dla niesłyszących)
7:20
7:25
Bez Komentarza
7:30
7:48
8:05
8:08
8:10
Program samorządowy/ publicystyczny
9:05
9:08
10:05
10:08
10:10
Rozmowa poranka radia eM
10:30
Z Archiwum TVT
11:05
11:08
11:30
11:48
12:05
12:08
12:10
Program samorządowy/ publicystyczny
16:45
Śląskie granie i śpiewanie (N-napisy dla niesłyszących)
17:10
Serduszko dla Nikosia
17:30
17:48
18:05
Flesz
18:08
18:10
Program samorządowy/ publicystyczny
18:30
18:48
19:05
19:08
19:10
Nie taka szkoda górnicza straszna
19:30
Program samorządowy/ publicystyczny
19:50
Serduszko dla Nikosia
20:05
20:08
20:10
Etiudy studenckie
21:30
21:48
22:05
22:10
Program samorządowy/ publicystyczny
23:05
23:08
23:10
Nie taka szkoda górnicza straszna
23:30
Serduszko dla Nikosia

Częstochowa: Ksiądz pedofil skazany!

Ksiądz pedofil skazany! Salezianin, który wykorzystywał seksualnie podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej, którą zarządzał spędzi w więzieniu najbliższe 5 lat. Mężczyzna usłyszał aż 11 zarzutów.

Skazany ksiądz przez wiele lat był dyrektorem  jednej z placówkek opiekuńczo-wychowawczech w Częstochowie. Nadzór nad jej działalnością pełnił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, który we wrześniu 2016 roku przeprowadził kontrolę doraźną w placówce. Przeprowadzona kontrola zaskutkowała złożeniem zawiadomienia do prokuratury, zgodnie z którego treścią w ośrodku doszło do popelnienia przestępstw wykorzystania seksualnego wychowanków i naruszenia ich nietykalności cielesnej.

Prokuratura wszczęła śledztwo oraz wystąpiła do Sądu Rejonowego w Częstochowie o przesłuchanie kilku wychowanków placówki z udziałem biegłego psychologa. Jeszcze pod koniec września 2016 roku doszło do zatrzymania księdza-dyrektora, któremu  przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę wychowanków. Salezianin został tymczasowo aresztowany. W czerwcu 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego księdza  środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50.000 zł, dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

Oskarżony ksiądz usłyszał 11 zazutów, wśród których znalazły się takie zarzuty, jak: doprowadzenia małoletnich do wykonania i poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym, poprzez nadużycie stosunku zależności oraz zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej wychowanków, które polegało na uderzeniu ich w twarz.

Według prokuratury do molestowania nieletnich wychowanków miało dochodzić w latach 2014-2016. Pokrzywdzonych zostało 5 osób, które w czasie popełnienia na ich szkodę przestępstw miały od 14 do 17 lat. Oskarżonemu księdzu groziło do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał mężczyznę winnym 8 z 11 zarzucanych mu czynów, wśród których znalazł się zarzut usiłowania doprowadzenia do gwałtu lub innych czynności seksualnych nieletniego poniżej 15. roku życia. Za ten czyn sąd skazał oskarżonego księdza na 3 lata więzienia.

Salezianin został przez sąd uznanym za winnego 5 zarzutów wykorzystania seksualnego wobec osób powyżej 15. roku życia. W tym przypadku  jako dyrektor ośrodka opiekuńczo-wychowawczego wykorzystał stosunek zależności i swoją pozycję. Za te czyny duchownego również skazano na trzy lata więzienia. Ponadto skazano go także na 6 miesięcy więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej.

Łączny wymiar kary dla księdza-dyrekora to 5 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Duchowny musi także zapłacić zadość uczynienie 3 swoim ofiarom w wysokości 8, 8 i 2 tysięcy złotych. Sąd nakazał również, aby po odbyciu kary więzienia umieścić go w szpitalu psychiatrycznym.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print