0:40
Śląskie granie i śpiewanie (N-napisy dla niesłyszących)
7:20
7:25
Bez Komentarza
7:30
7:48
8:05
8:08
8:10
Program samorządowy/ publicystyczny
9:05
9:08
10:05
10:08
10:10
Rozmowa poranka radia eM
11:05
11:08
11:30
11:48
11:50
12:05
12:08
12:10
Program samorządowy/ publicystyczny
17:10
Jurek sznupie po Śląsku
17:30
17:48
17:50
18:05
18:08
18:10
Program samorządowy/ publicystyczny
18:30
18:48
18:50
19:05
19:08
19:30
Program samorządowy/ publicystyczny
19:50
Jurek sznupie po Śląsku
20:05
20:08
21:30
21:48
21:50
22:05
22:10
Program samorządowy/ publicystyczny
23:05
23:08
23:30
Jurek sznupie po Śląsku

CBA w Gminie Istebna. Wykryto liczne nieprawidłowości

CBA w Katowicach przeprowadziło kontrolę w Urzędzie Gminy Istebna. Wykryto nieprawidłowości w sprawie zwolnień, ulg i preferencji podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wydawanych w latach 2013-2019. Gmina straciła ponad 1,6 mln zł. O wynikach powiadomiona została prokuratura.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Istebna. Postępowanie trwało od 11 maja 2020 r. do 9 lutego 2021 r. Kontrolerzy badali m.in. prawidłowość realizacji decyzji dotyczących zwolnień, ulg i preferencji podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, wydawanych w latach 2013-2019.

W wyniku kontroli funkcjonariusze CBA kontroli ustalili, że organ podatkowy, którym w tym przypadku był wójt gminy, dopuścił się licznych nieprawidłowości związanych z ustaleniem wymiaru podatku od nieruchomości. To z kolei doprowadziło do sytuacji, w której kilkaset nieruchomości nie zostało objętych należnym podatkiem. Ujawniona w toku kontroli ustalono, że gmina w latach 2013-2018 straciła 1.6 mln zł, z czego co najmniej 300 tys. zł uległo przedawnieniu.

Biuro skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej oraz wystąpienie pokontrolne do Urzędu Gminy Istebna.

 

Żródło: CBA

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print