0:00
Śląskie granie i śpiewanie (N-napisy dla niesłyszących)
2:00
Przebojowa noc w TVT
4:40
Muzyka na Dobry Dzień
6:30
Muzyczne perełki - propozycje
7:30
7:45
8:05
Eko - Raport
8:30
Otwarty dialog o zdrowiu psychicznym
9:00
Bobaski i Miś
9:30
TV Okazje
11:00
Muzyka na Dobry Dzień
11:30
11:45
11:46
12:05
Eko - Raport
12:30
14:30
Retro-Szlagier
15:00
Lasy Państwowe
15:30
Muzyczne Popołudnie
16:00
Muzyczne Perełki
17:00
Bobaski Miś
17:10
Zostań żołnierzem
17:30
Raport
17:45
Pogoda
17:46
Gość Dnia
18:05
Flesz
18:08
Pogoda
18:10
Program samorządowy
18:30
Raport
18:45
Pogoda
18:46
Gość Dnia
19:05
Flesz
19:08
Pogoda
19:10
Rodzina Treflików
19:30
Program samorządowy
20:00
6 godzin
21:30
21:45
21:46
Gość Dnia
22:05
Flesz
22:08
Pogoda
22:10
Program samorządowy
22:30
Muzyczne Perełki

O depresji, samoakceptacji i budowaniu własnej wartości. W powiecie bielskim podsumowano projekt ZaJaki.pl- Dbam o siebie

Ponad 88 proc. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu bielskiego wzięło udział w projekcie „Dbam o Siebie”- ZaJaki.pl. To działania, które zwracają uwagę na skalę problemu pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego najmłodszych. Jest zapowiedź kontynuacji projektu.

Program rozpoczął się od warsztatów dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w 36 szkołach podstawowych w powiecie bielskim oraz w 4 powiatowych szkołach ponadpodstawowych. Praktyczne wskazówki, zawarte m.in. w e-book`u wychowawcy wykorzystali później na lekcjach z młodzieżą. Była mowa o samoakceptacji, potrzebie budowania własnej wartości. Do szkół trafiły plakaty, materiały promocyjne i ulotki z konkretnymi miejscami oraz numerami telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc.

Cel projektu najlepiej pokazuje towarzysząca mu grafika, przedstawiająca różne zmory i potwory.

„Pamiętajmy, że depresja jest chorobą śmiertelną. Problemy, które dla dorosłych są błahostką w głowie najmłodszych urastają do sytuacji bez wyjścia. Chcemy przekonać ich, że w żadnym razie nie są z tym sami, zawsze mają gdzie zwrócić się o pomoc choćby dzwoniąc pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 lub odwiedzając stronę 116111.pl”mówi Gabriela Tyrna z fundacji Muuve, która prowadziła warsztaty dla nauczycieli.

Realizacja projektu kosztowała ponad 51 tys. zł, a sfinansowały ją samorządy: powiat i gminy z naszego terenu oraz sponsorzy. Działania wsparło 13 przedsiębiorców, którym dziękowano na uroczystym podsumowaniu projektu. Każdy dostał m.in. maskotkę, która powstała na warsztatach w Bielskim Centrum Psychiatrii-Olszówka w Bielsku-Białej.

Bielskie starostwo przeprowadziło także ankiety wśród uczniów. Jak mówi Lucyna Majewska, naczelnik wydziału zdrowia wnioski nie są optymistyczne.

„Prawie 28 proc. uczniów szkół podstawowych i 36,5 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych odpowiedziało, że swój wolny czas lubi spędzać w samotności. Większy odsetek dzieci i młodzieży (odpowiednio 41 proc. i 37 proc.) nie jest lub nie wie, czy jest akceptowana przez kolegów i koleżanki. Uważam, że taka profilaktyka jest więc koniecznością”mówi Majewska i zapowiada kontynuację projektu pod hasłem „Reaguj na hejt” – Zajaki.pl.

ZaJaki.pl. to inicjatywa, która powstała w Bielsku-Białej i w tym mieście została najpierw zrealizowana. Dzięki współpracy i podpisanemu porozumieniu z bielską gminą projekt przeprowadził Powiat Bielski we współpracy z 8 gminami: Jasienicą, Jaworzem, Szczyrkiem, Buczkowicami, Wilamowicami, Bestwiną, Wilkowicami i Porąbką.

„Rozmawiamy o kontynuacji działań, które w 2. edycji koncentrują się na reagowaniu na hejt”mówi Lucyna Majewska.