0:00
Śląskie granie i śpiewanie (N- napisy dla niesłyszących)
2:00
Muzyka nocą
4:40
Śląska muzyka blisko Ciebie
6:30
Muzyczne perełki - propozycje
7:30
Lasy Państwowe (Audiodeskrypcja)
9:00
Rozbieranie Śląska
9:20
Bobaski i Miś
9:40
10:10
Koncert Życzeń
11:10
Śląska muzyka blisko Ciebie
12:00
Koło Gospodyń Wiejskich
12:30
13:00
Lasy Państwowe (Audiodeskrycja)
14:00
Muzyka w TVT
14:30
15:30
Muzyka w TVT
16:00
Muzyczne perełki - propozycje
17:00
Bobaski i Miś
17:10
Zdrowienie przez jedzenie
17:30
17:44
17:45
18:05
18:08
18:10
Szlakiem Rodów Przemysłowych
18:30
18:44
18:45
19:05
19:08
19:10
Rodzina Treflików
19:30
Szlakiem Rodów Przemysłowych
19:50
Encyklopedia Powstań Śląskich
20:10
Zostań Żołnierzem
20:30
20:44
20:45
21:05
21:08
21:10
Zdrowienie przez jedzenie
21:30
21:44
21:45
22:05
22:08
22:10
Szlakiem Rodów Przemysłowych
22:30
TV Okazje
23:05
23:08
23:10
Muzyczne perełki - propozycje

Modernizacja izby przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Ze względu na chęć rozdzielenia wejścia dla pieszych od podjazdu dla karetek, planowana jest modernizacja izby przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej.

4 mln zł na modernizację izby przyjęć Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. To dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 98 proc. potrzebnej kwoty.
Głównym założeniem planowanej inwestycji jest rozdzielenie wejścia dla pieszych od podjazdu dla karetek. Sama izba będzie większa, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Przebudowane zostanie wejście główne i podjazd dla ambulansów, a wjazd na teren szpitala poszerzony.
„To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców właściwie całego subregionu południowego naszego województwa, ponieważ jest to jedyny szpital dziecięcy na tym terenie. Doczekaliśmy czasów, że pediatrii prawie nie ma w Cieszynie, nie ma w Pszczynie, w okrojonym zakresie jest w Żywcu. W naszym regionie mamy ok. 150 tys. dzieci, jest więc „za czym” chodzić”- mówi starosta bielski Andrzej Płonka o staraniach samorządu o środki na Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.
Samorząd powiatu, który jest organem prowadzącym dla bielskiego „pediatryka” od dawna zabiegał o dofinansowanie na modernizację placówki, stąd dokumentacja projektowa modernizacji izby przyjęć jest już gotowa.
„Nie udało się nam pozyskać ponad 60 mln zł na kompleksowy projekt, teraz mamy wiadomość o dofinansowaniu na modernizację izby przyjęć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli nasze działania: ministrom Grzegorzowi Pudzie i Stanisławowi Szwedowi oraz posłowi Przemysławowi Drabkowi” – mówi starosta Płonka.
M.Fritz

 

Materiały prasowe