00:00
Śląskie granie i śpiewanie (N- napisy dla niesłyszących)
02:00
Przebojowa noc w TVT
04:40
Muzyka na Dobry Dzień
06:30
Muzyczne perełki - propozycje
07:30
07:44
07:45
08:05
08:08
08:10
Program samorządowy
08:30
Prawdę mówiąc
08:50
Bobaski i Miś
09:30
Z plantą w ogrodzie
10:00
TV Okazje
11:30
11:44
11:45
12:05
12:08
12:10
Program samorządowy/ publicystyczny
12:30
14:00
Kalejdoskop
15:00
Ej Ty moja muzyczko
16:00
Muzyczne perełki Top 15 - podsumowanie
17:15
Wielcy Polacy - Nieznani Wynalazcy
18:00
Kalejdoskop
19:00
Szlagierowo i z humorem
19:30
Z plantą w ogrodzie
20:00
Mistrzowie Kabaretów - Marcin Daniec
20:45
Mistrzowie Kabaretów - Pod Wyrwigroszem
21:30
Minął tydzień
22:30
Muzyczne perełki - podsumowanie
23:15
Śląskie granie i śpiewanie (N- napisy dla niesłyszących)

KATOWICE: Transformacja poprzez naukę

Przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach powstanie nowoczesne Interdyscyplinarne Centrum Chemii z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 190 mln zł. To jeden z kilku projektów, które zamierza zrealizować uczelnia

O planach związanych z rozwojem Uniwersytetu Śląskiego mówili marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Katowic Marcin Krupa oraz rektor uczelni, prof. Ryszard Koziołek.

„Przed nami proces transformacji regionu, który musi być oparty na nauce i sektorze akademickim. Zrealizujemy z Uniwersytetem Śląskim trzy projekty o łącznej wartości 214 mln zł, w tym Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii o wartości prawie 190 mln zł. Środki unijne pozwalają nam zmieniać region, bo udana transformacja to nie tylko nowa infrastruktura, drogi, OZE ale także inwestycje w edukację i nowe technologie, a te powstają w prężnych ośrodkach naukowych, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. Wierzę, że ta inwestycja zaprocentuje w przyszłości i sprawi, że nasz region będzie atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i nauki” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Realizację wszystkich trzech projektów wesprze Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Działania 10.13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji. Projekty dotyczą budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury na potrzeby praktycznej nauki zawodu. Planowane inwestycje będą służyły przede wszystkim prowadzeniu działalności dydaktycznej na kierunkach zgodnych z inteligentnymi lub technologicznymi specjalizacjami regionu.

Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii powstanie w Katowicach w kwartale pomiędzy ulicami: Bankową, Chełkowskiego, Moniuszki i Uniwersytecką. Realizacja projektu jest odpowiedzią na konieczność powiązania kształcenia wyższego z transformacją regionu. W efekcie ma zostać uruchomiony nowy kierunek kształcenia związany z rozwojem specjalistów w branżach zielonej gospodarki. Planowana nazwa nowego kierunku to: “Nowoczesne technologie dla zrównoważonego rozwoju”. W ramach kierunku planowane są specjalizacje: odnawialne źródła energii, zielone technologie: zielona chemia, zielona energia.

Nowy obiekt będzie miał powierzchnię ponad 30 tys. m2 i znajdą się w nim pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe i badawcze. Budynek będzie charakteryzował się zielonymi dachami i zazielenieniem terenu. Elewacja budynku ma nawiązywać do górniczej przeszłości regionu.

Wartość inwestycji wyniesie ok. 251,2 mln zł, z czego ok. 189,9 mln zł pokryje dofinansowanie z UE w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2027 roku.

„Ta inwestycja to krok w przyszłość. Nauka jest elementem prorozwojowym dla miasta i regionu, a środki w nią zainwestowane zwracają się wielokrotnie. W Europie dostrzeżono Katowice i region, a także potencjał naszych uczelni wyższych, przyznając nam tytuł Europejskiego Miasta Nauki i warto tę szansę wykorzystać, z korzyścią dla środowiska akademickiego, ale i mieszkańców” – mówił prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Uniwersytet Śląski otrzymał również blisko 1,6 mln zł na realizację projektu pn. Uniwersytet dla klimatu. Instalacje fotowoltaiczne jako element ograniczający emisję gazów cieplarnianych do atmosfery”.

W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Uniwersytet Śląski będzie realizował również projekty wybrane w naborach ogłaszanych w trybie konkurencyjnym, w ramach Działania 10.25. Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki.

Dotychczas zostały wybrane do dofinansowanie 3 projekty złożone przez Uniwersytet Śląski, dofinansowane łącznie na ok. 23 mln zł z FST.

 

Materiały Prasowe