10:00
11:00
Muzyka ze Ślaska
17:15
Okiem kamery
17:20
17:30
17:45
17:50
18:05
18:08
18:10
Jurek sznupie w Śląsku
18:30
18:45
19:05
19:08
19:10
19:20
19:30
Jurek sznupie w Śląsku
19:50
20:05
20:08
20:10
Etiudy Studenckie
21:30
21:45
22:05
Flesz
22:10
Jurek sznupie w Śląsku
22:30
Etiudy Studenckie
23:05
23:08
23:10

Zaczytane Katowice


Prezydent Katowic ogłasił konkurs Zaczytane Katowice. Jest on skierowany do uczniów katowickich szkół, którzy w związku z koronawirusem nie uczęszczają na zajęcia lekcyjne.


DODAJ KOMENTARZ

komentarze