0:00
Śląskie granie i śpiewanie (N-napisy dla niesłyszących)
1:45
Muzyka nocą
9:10
Śląskie granie i śpiewanie
9:30
TV Okazje
10:10
Rozmowa poranka radia eM
16:45
Muzyka na Topie (N-napisy dla niesłyszących)
17:30
17:44
18:05
18:09
18:10
Program samorządowy/publicystyczny
18:30
18:44
19:05
19:08
19:10
Pocztówka z wakacji- Dąbrowa Górnicza
19:30
Program samorządowy/publicystyczny
20:30
20:44
20:45
21:05
21:08
21:30
21:44
21:45
22:05
22:08
22:10
Program samorządowy/publicystyczny
23:05
23:08
23:10
Pocztówka z wakacji- Dąbrowa Górnicza

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Miejsce: województwo śląskie
Termin: trwa
Organizator: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Opis:
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
• są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą;
• zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze;
• utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.).

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?
W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:
• szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
• doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
• wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:
– 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz
– do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W terminie naboru, który jest publikowany na stronie: https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-aktualnosci/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form, o której mowa w informacji o naborze lub Regulaminie rekrutacji uczestników.

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?
https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/
BIURO PROJEKTU: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
TELEFON: 723 041 910 lub 512 020 242
E-MAIL: kopalniabiznesu@rfp.pl

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print