Peggy Brown

Interpelacja złożona


Poseł Krzystof Gadowski interweniuje w sprawie budowy Kopalni „Paruszowiec w Rybniku”. Interprelacje wystosował do ministra energii oraz ministra środowiska.


DODAJ KOMENTARZ

komentarze