0:00
Disco Polo nocą
1:30
Muzyka ze Śląska
7:30
7:45
7:50
8:20
8:25
8:30
100 rocznica Bitwy pod Skoczowem
9:30
Lwowskie Restauracje
11:15
11:30
11:35
11:45
100 rocznica Bitwy pod Skoczowem
12:00
12:05
17:00
18:10
18:15
18:25
18:30
18:45
18:50
19:15
19:20
19:30
20:40
21:15
21:30
21:35
21:40
22:35
23:05
Disco Polo nocą

Carpe Diem!

https://www.youtube.com/watch?v=S9Qa-yMfIU4&feature=youtu.be

DODAJ KOMENTARZ

komentarze