10:00
11:00
Muzyka ze Ślaska
17:30
Raport
17:45
Pogoda
17:50
Gość Dnia
18:05
Flesz
18:07
Pogoda
18:10
Z Archiwum TVT
18:30
Raport
18:45
Pogoda
18:50
Gość Dnia
19:05
Flesz
19:08
Pogoda
19:30
Etiudy Studenckie
19:45
Ej Ty Moja Muzyczko
20:40
Szlagieromania
21:30
Raport
21:45
Pogoda
21:50
Gość Dnia
22:05
Flesz
22:08
Pogoda
22:10
Z Archiwum TVT
22:30
Etiudy Studenckie
23:35
Ej Ty Moja Muzyczko
Biuro rachunkowe EDKB

Większe „czternastki” dla pracowników PGG

„Czternastki” większe o kilkaset złotych. To jedno z uzgodnień zarządu Polskiej Grupy Górniczej i związkowców. W innych kwestiach brak jest porozumienia. Będą negocjacje z mediatorem.

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymają w lutym „czternastkę” większą o kilkaset złotych. Ustalono, że dopłaty do dniówek w wysokości od 18 do 32 zł, które pracownicy kopalń otrzymują na mocy wcześniejszych porozumień, będą włączone do sumy, na podstawie której wyliczana jest nagroda roczna. To jedyny postulat związkowców, co do którego udało się porozumieć podczas dzisiejszych rozmów. W pozostałych kwestiach obie strony nie potrafią dojść do konsensusu.

W dzisiejszych rozmowach uczestniczył Adam Gawęda, wicepremier aktywów państwowych odpowiedzialny za górnictwo oraz przedstawiciele rady nadzorczej PGG. Po podpisaniu protokołu rozbieżności zwiazkowcy opuścili siedzibę zarządu spółki.

W przyszłym tygodniu zarząd PGG oraz związkowcy ustalą mediatora, z udziałem którego będą prowadzone dalsze negocjacje.

Spór o podwyżki dla pracowników kopalń PGG trwa od 20 listopada. Związki zawodowe domagają się podwyżek płac zasadniczych w 2020 roku oraz włączenia tzw. dodatków gwarantowanych do sumy, na podstawie której naliczane będą nagroda barbórkowa i nagroda roczna, tzw. „czternastka”.

W środę, 27 listopada grupa 40 reprezentantów 9 central związkowych weszła do siedziby PGG. Podwyżek dla pracowników chcą: NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Górników w Polsce, MZZ „Kadra”, WZZ „Sierpień’80”, NSZZ „Solidarność’80”, Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, ZZ Jedności Górniczej i ZZ Maszynistów Wyciągowych.

 

DODAJ KOMENTARZ

komentarze

Zobacz pozostałe artykuły