00:40
Śląskie granie i śpiewanie (N- napisy dla niesłyszących)
7:30
7:48
8:05
8:08
8:10
Żorski Newsroom
8:30
Sakralne Dziedzictwo Śląska
9:05
9:08
9:10
Śląskie granie i śpiewanie (N-napisy dla niesłyszących)
10:05
10:08
11:05
11:08
11:10
Sakralne Dziedzictwo Śląska
11:30
11:48
11:50
12:05
12:08
12:10
Żorski Newsroom
16:15
Śląskie granie i śpiewanie (N- napisy dla niesłyszących)
17:10
Szansa na drugie życie
17:30
17:48
17:50
18:05
18:08
18:30
18:48
18:50
19:05
19:08
19:10
Twarze śląskiego brzmienia
19:20
Okiem kamery
19:30
19:50
Szansa na drugie życie
20:05
20:08
20:10
Etiudy studenckie
21:30
21:48
21:50
22:05
22:10
22:30
Etiudy studenckie
23:05
23:08
23:10
Twarze śląskiego brzmienia
23:30
Szansa na drugie życie
23:45
Szlagieromania-propozycje

Przybywa mieszkańców powiatu bielskiego. To efekt migracji

Przybywa mieszkańców powiatu bielskiego. Wiąże się to z rozwojem gospodarczym powiatu, coraz lepszą infrastrukturą drogową i zamożnością nowych mieszkańców. Bielskie starostwo pracuje nad „Strategią Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+”.

Przybywa mieszkańców powiatu bielskiego. Tendencja wzrostowa ma charakter stały i stabilny. „Dość powiedzieć, że w ostatnich 20 latach populacja na tym terenie wzrosła o blisko 15 %. To bardzo wysoki wskaźnik”- mówi Artur Kubica ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, które wraz z bielskim starostwem pracuje nad „Strategią Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+”.

Jest to raczej efekt migracji, niż przyrostu naturalnego. Co ciekawe, na życie w powiecie bielskim decyduje się sporo osób spoza Bielska-Białej. Obecnie mamy ponad 166 tysięcy mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w 2050 r. liczba ta wzrośnie do 175 tysięcy! Autorzy diagnozy łączą ten fakt z poziomem rozwoju gospodarczego powiatu, coraz lepszą infrastrukturą drogową i zamożnością nowych mieszkańców. „Przyrost ludności jest efektem rozrostu budownictwa mieszkaniowego, głównie jednorodzinnego”- mówi Kubica.

Autorzy diagnozy przepytali mieszkańców powiatu i młodzież uczącą się w szkołach średnich, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Analizy ankiet są optymistyczne. Na pytanie, gdzie w najbliższych 5 lat chcieliby mieszkać, aż ¾ respondentów odpowiedziało że tam, gdzie obecnie żyją. Procent mieszkańców, którzy chcieliby wyjechać np. za granicę jest niewielki. Trzeba zaznaczyć, że spora część wypełniających anonimowe ankiety to rdzenni mieszkańcy powiatu bielskiego.

Prace nad „Strategią Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+” są we wstępnej fazie. Jesienią  przyjdzie czas na opracowanie założeń strategicznych. Jak mówi Jolanta Uszko, szefowa Biura Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich w starostwie chodzi o wyznaczenie celów. „Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy ulepszyć. Mowa tu  infrastrukturze, dostosowaniu profilu kształcenia do rynku pracy, rozwoju dostępu do kultury, ulepszeniu obsługi mieszkańców przez nasz urząd, postawieniu na turystykę”- wymienia Jolanta Uszko.

 

Materiały prasowe Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej / M. Fritz

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print