7:30
Raport
7:45
Pogoda
7:50
Gość Dnia
8:05
Flesz
8:08
Pogoda
8:10
Kobieta ze Śląska
8:30
Dzieje się Wodzisław
8:35
Twarze Śląskiego Brzmienia
11:00
Raport
11:15
11:20
11:40
Dzieje się Wodzisław
11:45
Twarze Śląskiego Brzmienia
16:00
Kalejdoskop
16:50
Kino Niezależne - Klaps
17:30
Minął Tydzień
21:50
22:00
Kalejdoskop
22:50
Kino Niezależne - Klaps
23:30
Minął Tydzień
Biuro rachunkowe EDKB

Nieprawidłowości w KWK Pniówek. Są zatrzymani

 CBA zatrzymało 7 osób w związku z nieprawidłowościami w KWK Pniówek. Wśród nich jest czterech byłych i obecnych pracowników kopalni, a także szefów trzech współpracujących z nią firm.

Zatrzymani przez funkcjonariuszy katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na szkodę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wśród nich jest trzech byłych i jeden obecny pracownik KWK Pniówek piastujący kierownicze stanowiska oraz trzy osoby reprezentujące działające na Śląsku firmy, które realizowały umowy na usługi i dostawy urządzeń do tej kopalni.

Według śledczych osoby piastujące stanowiska kierownicze w KWK Pniówek występowały do zarządu JSW z wnioskami o przeprowadzenie prac, mimo, że wiedziały, iż ich wykonanie jest faktycznie w danym czasie niemożliwe. Na dalszym etapie potwierdzały ich wykonanie i dostawy materiałów, co faktycznie nie miało miejsca.

Podpisane umowy dotyczyły m.in. remontu instalacji oświetleniowej w budynku suszarni flotokoncentratu, modernizacji mechanicznej wentylacji wyciągowej w obiekcie zbiorników węgla surowego oraz wykonania nowej instalacji oświetleniowej w budynku załadowni węgla.

Większość prac za „wyłonionych wykonawców”  realizowali pracownicy kopalnianego oddziału elektrycznego, a część zamówionych urządzeń i materiałów nie została dostarczona przez wykonawców lub też posiadały odmienne parametry techniczne od zamawianych.

Straty mają sięgać pół milona złotych. Śledztwo w sprawie prowadzi gliwicka prokuratura. Sprawa jest rozwojowa.

 

 

DODAJ KOMENTARZ

komentarze

Zobacz pozostałe artykuły