00:00
7:30
7:45
8:05
8:08
9:05
9:08
9:10
Bądź Aktywny- premiera
9:40
Muzyka ze Śląska
10:05
10:08
11:05
11:08
11:15
11:20
11:30
11:45
11:50
12:05
12:08
17:15
17:20
17:30
17:45
17:50
18:05
18:08
18:30
18:45
Pogoda
19:05
19:08
19:10
19:20
19:30
Powiat Rybnicki w Oku Kamery
19:35
Kobieta ze Śląska
20:05
20:08
20:10
Etiudy studenckie
21:30
21:45
22:05
22:15
Kobieta ze Śląska
22:30
Etiudy Studenckie
23:05
23:08
23:10
23:20
W Rytmie Disco Polo

Nieprawidłowości w KWK Pniówek. Są zatrzymani

 CBA zatrzymało 7 osób w związku z nieprawidłowościami w KWK Pniówek. Wśród nich jest czterech byłych i obecnych pracowników kopalni, a także szefów trzech współpracujących z nią firm.

Zatrzymani przez funkcjonariuszy katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na szkodę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wśród nich jest trzech byłych i jeden obecny pracownik KWK Pniówek piastujący kierownicze stanowiska oraz trzy osoby reprezentujące działające na Śląsku firmy, które realizowały umowy na usługi i dostawy urządzeń do tej kopalni.

Według śledczych osoby piastujące stanowiska kierownicze w KWK Pniówek występowały do zarządu JSW z wnioskami o przeprowadzenie prac, mimo, że wiedziały, iż ich wykonanie jest faktycznie w danym czasie niemożliwe. Na dalszym etapie potwierdzały ich wykonanie i dostawy materiałów, co faktycznie nie miało miejsca.

Podpisane umowy dotyczyły m.in. remontu instalacji oświetleniowej w budynku suszarni flotokoncentratu, modernizacji mechanicznej wentylacji wyciągowej w obiekcie zbiorników węgla surowego oraz wykonania nowej instalacji oświetleniowej w budynku załadowni węgla.

Większość prac za „wyłonionych wykonawców”  realizowali pracownicy kopalnianego oddziału elektrycznego, a część zamówionych urządzeń i materiałów nie została dostarczona przez wykonawców lub też posiadały odmienne parametry techniczne od zamawianych.

Straty mają sięgać pół milona złotych. Śledztwo w sprawie prowadzi gliwicka prokuratura. Sprawa jest rozwojowa.

 

 

DODAJ KOMENTARZ

komentarze

Zobacz pozostałe artykuły