00:40
Śląskie granie i śpiewanie (N- napisy dla niesłyszących)
7:30
7:48
8:05
8:08
8:10
Jurek Sznupie w Śląsku
9:05
9:08
9:10
Śląskie granie i śpiewanie (N- napisy dla niesłyszących)
10:05
10:08
11:05
11:08
11:30
11:48
11:50
12:05
12:08
12:10
Jurek Sznupie w Śląsku
16:15
Śląskie granie i śpiewanie (N-napisy dla niesłyszących)
17:10
Sakralne Dziedzictwo Śląska
17:30
17:48
17:50
18:05
18:08
18:10
Ziołowa Apteka
18:30
18:48
19:05
19:08
19:10
Twarze śląskiego brzmienia
19:20
19:30
Ziołowa Apteka
19:50
Sakralne Dziedzictwo Śląska
20:05
20:08
20:10
Etiudy Studenckie
21:30
21:48
22:05
22:10
Ziołowa Apteka
22:30
Etiudy Studenckie
23:05
23:08
23:10
Twarze śląskiego brzmienia
23:30
Sakralne Dziedzictwo Śląska

Cudzoziemiec posługując się fałszywym dokumentem chciał przedostać się na Wyspy

Obywatel Iranu został zatrzymany 24 kwietnia przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach. Cudzoziemiec posługując się dokumentem innej osoby chciał przedostać się do Wielkiej Brytanii.

Mężczyzna przyleciał do Polski z Aten i podczas kontroli wylegitymował się francuskim dowódem osobistym. W trakcie czynności sprawdzających okazało się, że dokument widnieje w bazach danych jako utracony. Obcokrajowec przyznał się, że jest mieszkańcem Iranu, a francuski dowód osobisty kupił na terytorium Grecji od nieznanej mu osoby. Jego celem było przedostanie się do Wielkiej Brytanii.Mężczyźnie został przedstawiony zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom oraz posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Irańczyk przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.  Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Wobec zatrzymanego mężczyzny wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu. Do czasu zakończenia tego postępowania przebywać on będzie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print